Route VO-PRO

Route VO-PRO

De behoefte aan extra ondersteuning komt soms pas later in de schoolloopbaan van een leerling aan het licht. Hoe zorgt u dan voor passende ondersteuning?

Blijkt tijdens het eerste leerjaar dat een leerling het qua niveau niet redt op het vmbo, dan kan er alsnog een pro-beschikking aangevraagd worden. Hiervoor maakt u gebruik van het digitale aanmeldingsformulier pro. De procedure voor de aanmelding voor praktijkonderwijs kunt u downloaden door op deze link te klikken. Mocht na het eerste jaar blijken dat praktijkonderwijs toch het meest passend is, dan kan de vmbo-school contact opnemen met de praktijkschool.

Voor professionals in het primair onderwijs is het belangrijk de kracht van het praktijkonderwijs te kennen. Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals heeft de sectorraad Praktijkonderwijs twee video's gemaakt om nader kennis te maken met het praktijkonderwijs. Zie voor meer informatie ook de site van de sectorraad Praktijkonderwijs.

 

Media