Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Ouders

Gaat uw kind straks naar het voortgezet onderwijs en heeft hij of zij extra ondersteuning nodig? De middelbare school is uw aanspreekpunt voor passend onderwijs.

Zit uw zoon of dochter al op de middelbare school? En denkt u (of de school) dat er meer ondersteuning nodig is? De school regelt dan passend onderwijs.

Passend onderwijs houdt in dat uw zoon of dochter precies de ondersteuning krijgt die nodig is. In de Gooi- en Vechtstreek zijn er drie soorten ondersteuning: basis, extra en speciaal.

Voor iedere leerling die naar het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs gaat, stelt de school het ontwikkelingsperspectief vast.

Hebt u vragen? Bel of mail dan naar het onderwijsloket van Qinas.

In de Ondersteuningsplanraad denken ook ouders mee over het beleid voor passend onderwijs in de regio.

Bent u het niet eens met de ondersteuning die uw kind krijgt aangeboden? Afhankelijk van uw bezwaar kunt u dat op verschillende plaatsen kenbaar maken.