Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Route VO naar PRO

De behoefte aan extra ondersteuning komt soms pas later in de schoolloopbaan van een leerling aan het licht. Hoe zorgt u dan voor passende ondersteuning?

In het eerste jaar
Blijkt tijdens het eerste leerjaar dat een leerling het qua niveau niet redt op het vmbo, dan kan er alsnog een toelaatbaarheidsverklaring pro aangevraagd worden. Hiervoor maakt u gebruik van het digitale aanmeldingsformulier pro. De procedure voor de aanmelding voor praktijkonderwijs kunt u downloaden door op deze link te klikken. 

Na het eerste jaar
Mocht na het eerste jaar blijken dat praktijkonderwijs toch het meest passend is, dan kan de vmbo-school contact opnemen met de praktijkschool.