Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Route PRO

U kunt leerlingen uit groep 8 die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs bij het Onderwijsloket van Qinas aanmelden. Dit kunt u doen tot eind september middels het registratieformulier PAC - VO. De procedure voor de aanmelding voor praktijkonderwijs kunt u downloaden door op deze link te klikken.