Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Op de middelbare school

Het kan zijn dat pas in het voortgezet onderwijs blijkt dat uw zoon of dochter meer ondersteuning nodig heeft. Ook dan is de school uw aanspreekpunt.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is geen nieuw schooltype. Het is een wet die inhoudt dat de zorg aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, anders wordt geregeld. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een gewone school in de buurt. Dan hebben ze de beste kansen voor later. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Wie regelt het?
De school van uw kind heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school passende ondersteuning moet regelen. Als ouder hoeft u dus geen ingewikkelde indicatieprocedure meer te doorlopen. De extra ondersteuning wordt door de school georganiseerd.

Wat gaat er gebeuren?
Eerst zal de school onderzoeken of basisondersteuning voldoende is. Het kan zijn dat de school u hiervoor om extra gegevens vraagt. U bent verplicht deze te verstrekken. Heeft uw zoon of dochter meer nodig, dan zoekt de school uit of dit extra ondersteuning of speciale ondersteuning moet zijn. Vaak gebeurt dit in overleg met het onderwijsloket.

Van school wisselen?
In de meeste gevallen kan de school zelf ondersteuning bieden. Uw zoon of dochter blijft dan gewoon op school. Maar soms lukt dat niet. Dan zoekt de school in overleg met u en met het onderwijsloket naar een school waar het wel kan. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal voortgezet onderwijs.