Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Geschillen

Als het gaat om de ondersteuning aan uw kind, is de school het eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dat kenbaar maken. Waar u dat doet, hangt af van de aard van uw bezwaar.


Oneens met toelaatsbaarheidsverklaring?
Bent u het niet eens met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor uw zoon of dochter? Dan kunt u terecht bij de directeur-bestuurder van Qinas. Wanneer u het vervolgens niet eens bent met de toelichting en de motivatie van de directeur-bestuurder, dan kunt u de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso raadplegen.

Oneens met plaatsingsbesluit?
Bent u het niet eens met het besluit over de plaatsing van uw zoon of dochter op een school met extra of speciale ondersteuning? Uw eerste aanspreekpunt is de school/het schoolbestuur. Wanneer u niet tot overeenstemming komt, kunt u een Onderwijsconsulent raadplegen en/of het voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.

Oneens met het ontwikkelingsperspectief?
Denkt u dat de school niet goed inschat wat uw kind zal kunnen bereiken? Ook hier is de school/ het schoolbestuur uw eerste gesprekspartner. Komt u niet tot overeenstemming dan kunt u een Onderwijsconsulent raadplegen en/of het voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.

Ontevreden over de ondersteuning?
Vindt u dat de school uw kind geen goede ondersteuning biedt? Ook in deze is de school/het schoolbestuur uw eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit dan kunt u een Onderwijsconsulent raadplegen en/of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs inschakelen.