Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor het VO

Ambulante hulp

Sommige leerlingen hebben nét iets meer persoonlijke ondersteuning nodig; denk aan de vroegere rugzakleerlingen. Deze lichte ondersteuningsarrrangementen vallen in de Gooi- en Vechtstreek binnen de basisondersteuning die elke school moet kunnen bieden.

Ambulante begeleiding
U kunt deze ondersteuning zelf aanbieden of specialistische hulp inhuren, bijvoorbeeld een ambulante begeleider uit het vso. Voor dit laatste bent u vrij in uw keuze, onderstaande aanbieders zijn in de regio actief: